Grafické návrhy plagátu, brožúrky a letáku

Grafický dizajn pre potreby európskych, medzinárodných i slovenských projektov. zadávateľ CVTI SR v rámci  popularizácie vedy, financovaný z EÚ. Transfér technológií, ktorý je výsledkom projektu NITT SK ma pomôcť roznym výskumným pracovníkom pre prenose ich objavu do praxe, tzn. vytvorením jednotlivých medzi stupňov sa má vytvoriť systém, aby sa z objavu stala realita využiteľná v praxi .

 

Začni nás sledovať, ak si dychtivý po novinkách Facebookpinterestlinkedininstagram