Dovoľ nech sa tvoria nové riadky v tvojom živote

Kto niekedy v živote sadil, tak vie, že pôda, ktorú chceme, aby mala viac živín, nechávame nejaký čas odležať úhorom, a taktiež vie, že ak sadíš do rovnakého riadku, tak ti nemusí vzísť rovnako bohatá úroda.

V Bibli sa píše: “Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti.” (Oz 10, 12).

Veľakrát túžíme po tom, aby Boh žehnal naše veci, žehnal situácie, do ktorých vstupujeme, stavby našich domov, aby sa nám darilo v práci či podnikaní. Túžime, aby nás žehnal ako manželov a mohli sme mať detičky, taktiež aby sme boli skvelí rodičia. Chceme a modlíme sa za požehnanie našej služby, námahy a investícií. Neprestajne a vytrvalo sa modlíme za finančnú hojnosť, keďže Ježiš sám to prisľúbil, že prinesie  radosť, pokoj a hojnosť.

A je to úplne super, že to robíme, že chceme, aby Ježiš v týchto oblastiach konal a aby sa diali zázraky. A mnohokrát taktiež aj presne vieme, ako to má urobiť! Vieme, ako nás má požehnať. Máme jednoducho naplánované veci a modlíme sa, aby to Boh urobil a zrovna presne týmto spôsobom.

Jezis_robi_nove_riadky_vtvojom_zivote

Keď Ježiš začne konať a odpovedá na našu modlitbu, tak veľakrát može vzniknúť to, že sme smutní a sklamaní! A prečo? Možno práve kvôli tomu, že to robí svojim spôsobom, lepším, premyslenejším, kde chce nám nielen dať oveľa viac, ale chce aby sme zakúsili jasné svedectvo, že toto On robí.

Ježiš Ťa dnes pozýva, aby sme mu dali naše zabehnuté chodníky, už urobené riadky, našu pôdu, ktorá už dlhšie leží úhorom: ako pracujeme, získavame financie, ako sa snažíme dopracovať k bývaniu, k stavbe domu alebo ako v práci získam nových ľudí do tímu, ako urobím svoje podnikanie úspešné, alebo ako sa staneme rodičmi a ako zabezpečíme, aby naše deti boli zdravé.

Pán dnes hovorí skrze Bibliu iné veci: “Hľadajte moju tvár a ostatné Vám bude pridané”, ” Kto stratí svoj život pre mňa nájde ho”! Ježiš nám dnes hovorí: nechaj nech preoriem Tvoj úhor, nech tvorím nové riadky v Tvojom živote a nech sadím novým spôsobom, aby úroda a ovocie bolo nielen nové ale aj v hojnosti. Ježiš Ti hovorí: “Milujem Ťa a chcem pre Teba to najlepšie”.

Túži robiť v našom živote nové veci, chce dať vzrast nový veciam. Chce aby sme videli, že mocou Ducha Svätého sa dejú zázraky v našich rodinách, práci či podnikaní. Povzbudzuje nás do toho, aby sme zmýšlali, konali, robili veci novým spôsobom spolu s ním. Aby sme vstúpili do vzťahu s Ním, ktorý bude mať nový rozmer.

Chce nám dať zakúsiť, že nemusím sa zodrať, aby sa mi darilo v podnikaní. Ja Ti môžem svedčiť, že čoskoro to budú 2 roky, čo podnikám v oblasti dizajnu a grafiky a Ježiš sa stará, aby sme mali všetkého dostatok. Dokonca On prisľúbil, že mi bude hladať klientov a to aj robí! Nielen otvára nové zákazky, ale zatvára dvere vznikajúcim alebo starým, ktoré neprinášajú úrodu, a chráni ma pred zákazkami, ktoré by boli nesprávne, ktoré by mi viac priťažili ako priniesli radosť. Učí ma skrze tieto mesiace, že On chce byť mojim partnerom v podnikaní, chce sadiť nové riadky, novým spôsobom podnikať so mnou.

A preto Ťa aj v tento čas povzbudzujem: “Dovoľ mu nech tvorí nové riadky v Tvojom živote, manželstve, v práci, v škole alebo kdekoľvek si a čokoľvek robíš, aby si mohol zakúsiť to požehnanie, ktoré má pre Teba pripravené”.

Začni nás sledovať, ak si dychtivý po novinkách Facebooklinkedininstagram