Facebook reklama a famózne skrine

V spolupráci s Hype.sk som sa podieľaľ na facebook reklamnej kampani. Pripravili sme vizuál, aby sa mohla nastaviť cielená reklamnná kampaň.

Pri facebook reklame je dôležité dodržať pár pravidiel, ktoré sú pevne stanovené pre akceptáciu príspevku a jednou z nich je 20% textu v obrázku. Ak chcete aj naďalej dobre vyzerať všade, kde sa Vaša reklama bude zobrazovať, tak treba pripojiť aj ďalšie prvky.

Obrázok nechajte radšej 600 × 600 pixelov, aby bol cool a najlepšie pomer strán obrázka nech je 1:1. Ako som spomínal, textu má byť menej, a to maximálne 90 znakov. Môžete hodiť aj nadpis, a to v rozsahu 40 znakov a samotný popis obrázku 20 znakov, ale treba sa určite uistiť, aby na obrázku nebolo viac ako tých 20% textu.

Tip pre fanšmekrov:
Keď máte záujem osloviť nových zákazníkov, tak skúste obrázky zo života, nejaký štýl, ak túžite pozdvihnúť morálku ku kúpe pre zákazníkov, ktorí sú nerozhodní, tak použite skôr produkt, ktorý ponúkate. Väčšinou sa držte obrázkov, ktoré hovoria o jednej téme, keď chcete byť kreatívnejší, tak môžete skúsiť navrhnúť v obrázkoch kreatívny príbeh. Treba si, samozrejme, všetko odskúšať a zaradiť aj optimalizáciu obsahu obrázkov, ktorý jednoducho zaradí obrázky pre užívateľov, ktorým sa reklama zobrazuje podľa toho, čo sa komu páči.

Všetky podrobnosti nájdete určite aj na samotnom facebooku alebo môžeme spolu vytvoriť kreatívnu kampaň.

Vždy je dôležité ísť do boja s niekým, ak chcete niečo dosiahnuť, či cieliť, všetci máme dar na niečo iné. Takže Vás povzbudzujem, ak sa do niečoho púšťate, choďte ako tím.

2_09

Začni nás sledovať, ak si dychtivý po novinkách Facebooklinkedininstagram