Ježiš má najlepší marketing

Ako sa ešte viac zviditeľniť? Myslím, že najlepší marketing má sám Ježiš. Jeho slová a cielenie oslovilo a neustále oslovuje viac miliárd ľudí. Samozrejme má veľké množstvo follower-ov. A či niekedy chceme alebo nie, Jeho slová a činy, ktoré robil a robí majú moc a zasahujú. Práve nám začal advent a predsa len je to čas spojený nielen s Vianocami a darčekmi, ale aj tým, že Ježiš je pre viacerých, či už rodiny, mladých, alebo starších, dôležitý a dáva sa nám spoznať ako Emanuel. Boh s nami. V tomto období sa to hemží krásnymi reklamami, ako je dôležité mať pri sebe, viac ako inokedy, rodinu a priateľov.

jesus

Myslím si, že každý z nás má rád toto obdobie plné radosti, zábavy, pokoja, a samozrejme, hojnosti. A tak sa trochu zabavme na videu, kde nielen firmy, ale aj apoštoli museli premýšľať ako navrhnúť marketingové aktivity a stratégiu, ktoré by prispeli k zviditeľneniu.


(Pripravil 1one production; video je vtipné, tak verím, že nám bude na povzbudenie a nie na pohoršenie.)

Kedy sa rieši marketing vo firmách? V tých, ktoré dávaju tomuto nástroju dôležitosť, priebežne, a preto verím, že ste ňou aj Vy. Reklama a marketing spolu súvisia. Hľadanie ciest a kanálov, cez ktoré budeme komunikovať s ľuďmi, klientami, zákazníkmi. Je určite dôležité ho navrhnúť individuálne, prípadne aj priebežne meniť kanály, keď neprinášajú po čase ovocie. S marketingom a stratégiou Vám vie byť podporou aj jungletrip.

free photo Unsplash

free photo Unsplash

 

Začni nás sledovať, ak si dychtivý po novinkách Facebooklinkedininstagram